Toiminta

Rotarysäätiö

Rotary Internationalin perustama Rotarysäätiö on maailman suurimpiin kuuluva hyväntekeväisyyteen keskittyvä säätiö. Se saa vuosittain rotaryklubeilta ja yksityisiltä henkilöiltä yli 100 MUSD lahjoitukset, joilla se kartuttaa rahastojaan, joiden tuotot käytetään laajaan kansainväliseen avustus- ja tukitoimintaan. Rotarysäätiön nettovarat ovat noin 650 MUSD. Avustusohjelmiin käytetään vuosittain noin 100 MUSD, mistä lähes puolet menee humanitäärisiin projekteihin ja lähes neljännes stipendeihin ja muihin koulutusohjelmiin.

Rotaryn kautta aikojen mittavin humanitäärinen ohjelma on vuonna 1985 käynnistetty PolioPlus, jonka avulla polio on lähes kokonaan hävitetty maailmasta. Kun uusia poliotapauksia vielä 1985 oli maailmassa 385000, niiden lukumäärä on kaikkialle maailmaan ulottuvan rokotuskampanjan avulla saatu laskemaan reippaasti alle 1000 tapaukseen vuodessa. Maailmassa on enää neljä maata, missä uusia poliotapauksia esiintyy. PolioPlus-ohjelmaan on vuosittain käytetty jopa yli kolmannes Rotarysäätiön hyväntekeväisyyteen myöntämistä varoista. Kaikkiaan Rotarysäätiö on panostanut PolioPlus- ohjelmaan yli 600 MUSD.

Rotarysäätiön myöntämien avustusten tuella ja rotaryklubien keräämien varojen turvin rotaryklubit ympäri maailman toteuttavat yhteistyössä humanitäärisiä projekteja, joiden avulla kehitysmaissa turvataan puhtaan veden saanti kouluille ja niiden lähistöllä asuville, kalustetaan koulutiloja, järjestetään terveydenhuoltoa, poistetaan erityisesti naisten lukutaidottomuutta, opastetaan viljan, juureksien ja muiden ravinnoksi sopivien kasvien viljelyssä sekä kotieläinten kasvatuksessa.

Rotarysäätiö tukee myös erilaisin stipendein ulkomaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tapahtuvaa jatko-opiskelua. Uusimpana toimintamuotona ovat rauhan edistämiseen ja konfliktien ehkäisemiseen liittyvään työhön tarkoitetut yliopistostipendit.

Rotaryjärjestön toimintaperiaatteiden esittely. Rotarypiirin D1390 sivuilta ja muilta rotarysivuilta koonnut Kaj Hjorth