Yhteiskuntapalvelu

Rotaryklubien jäsenten osaaminen ja kokemus koituvat ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi myös erilaisten yhteiskuntapalveluprojektien kautta. Rotarit osallistuvat ammatinvalinnan ohjaukseen kertomalla kouluissa omasta ammatistaan ja uransa aikana hankkimistaan kokemuksista.

Nuorille jo ammatissa toimiville järjestetään johtamistaidon RYLA-seminaareja. Rotaryklubit tukevat erilaisista riippuvuuksista kärsiville ongelmaryhmille annettavaa valistusta ja hoitoa. Monilla paikkakunnilla rotarit ovat aktiivisesti mukana vanhusten huoltoon ja vähempiosaisten avustamiseen liittyvässä vapaaehtoistoiminnassa. Rotarit ovat myös avustaneet erityishoitolaitoksia erilaisten opetuksessa ja kuntoutuksessa tarvittavien apulaitteiden hankinnassa.